Обади ни се сега: +359 897 014 431

Финансиране

„Хепи Травел 2005“ ООД получи финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

 

Хепи Травел 2005 ООД е сред бенефициентите по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

 

Проектът ни под номер BG16RFOP002-2.073-1116-C01 получи финансиране в размер на 9755 лв., от които 8291,75 лв. европейско и 1463,25 лв. национално съфинансиране. Те ще бъдат използвани за покриване на разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и ще ни помогнат изключително много за справяне със сложната ситуация.