Обади ни се сега: +359 897 014 431

Общи условия

Уведомление за поверителност и Политика за защита на личните данни

 

Данни за контакт с „Хепи Травел 2005“ ООД:
Адрес: гр. София – 1000 , пл. „Славейков“ 11, ет. 4
Телефон: +359 897 014 431
Ел. поща: happytravel2005.com@gmail.com
Интернет страница: www.happytravel2005.com

 

Условия за ползване

 

Добре дошли на www.happytravel2005.com!

Услугите на сайта са предоставени от „Хепи Травел 2005“ ООД с адрес гр. София, пл. П. Р. Славейков №11, ет. 4, тел. +359 897 014 431.

Важно! Всеки потребител, който използва уебсайта www.happytravel2005.com, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия, затова Ви молим, прочетете ги внимателно!

Публикуваната информация в www.happytravel2005.com е общодостъпна и безплатна.

При използване услугите на www.happytravel2005.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Услугите на електронния магазин на  „Хепи Травел 2005“ ООД могат да ползват както регистрирани, така и нерегистрирани (гости) Потребители.

Регистрираните Потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация на www.happytravel2005.com. Те имат право по всяко време да правят промени в личните си данни, както и да изискат техният потребителски профил да бъде закрит. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.happytravel2005.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от администратор на електронен магазин „Хепи Травел 2005“.

Ние гарантираме, че няма да предоставяме личните данни на регистрираните Потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен когато това е необходимо в изпълнение на законодателството на Република България.

Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от www.happytravel2005.com относно поръчката си, съответния профил, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него имейл адрес.

www.happytravel2005.com има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация имейл адрес от регистрираните Потребители. Те имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

Електронен магазин „Хепи Травел 2005“ има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната.

В случай на неспазване на условията за ползване на Електронен магазин „Хепи Травел 2005“ или нарушаване на етиката, администраторите на сайта имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

www.happytravel2005.com запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време без предварително известие, като изменените условия ще бъдат публикувани на настоящата страница.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „Хепи Травел 2005“ имат задължителна сила както за www.happytravel2005.com, така и за потребителите му. Всички те се считат за уведомени и се съгласяват за всички промени от датата на публикуването им в www.happytravel2005.com.

В страницата на всяка стока в електронни магазин са посочени цената, предоставената отстъпка, основните характеристики на стоката и допълнителна информация. Всички цени са в български лева с включен ДДС.

За да бъде приета и изпълнена поръчката Ви, трябва да сте попълнили коректно всички полета на формата за поръчка. При направена поръчка ще получите потвърждение на посочения от вас имейл адрес.

Ние се стремим да Ви предоставяме точна и актуална информация. Въпреки това е възможно в предоставената информация да има грешки и неточности. При установяване на явна неточност при параметрите на направената от вас поръчка ще се свържем с Вас за уточнение и потвърждение, преди да изпълним поръчката.

При определени обстоятелства (изчерпани наличности, технически грешки при формиране на поръчката, некоректно поведение на Потребителя и други неизрично упоменати) www.happytravel2005.com си запазва правото да отказва изпълнението на поръчката. Потребителят се уведомява за отказа на посочения от него имейл или телефон в срок от 2 работни дни след приемане на поръчката.

На www.happytravel2005.com имате възможност да давате мнения и оценки относно предлаганите продукти. Администраторът на сайта си запазва правото да редактира или изтрива мнения, съдържащи препратки към други сайтове, обиди, заплахи, защитени обекти на авторски права и други непозволени от закона материали.

След като направите поръчката си в Електронна книжарница „Жануа’98“, на Вашия имейл ще бъде изпратено съобщение за потвърждението й. Доставките се извършват от съответния доставчик на поръчания артикул според сроковете и условията, посочени от него при потвърждението на поръчката, за което „Хепи Травел 2005“ ООД не носи отговорност. Всички рекламации следва да бъдат отправяни също директно към доставчика на артикула.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителя. Електронен магазин „Хепи Травел 2005“ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на www.happytravel2005.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от www.happytravel2005.com относно поръчката си, съответния профил, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него адрес за електронна поща.

 

Термини, използвани в Общите Условия

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а) „Сайт” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.happytravel2005.com
б) „Ползвател” – всяко лице, посетило и ползващо Сайта и неговата информационна система.
в) „Потребител” – Ползвател на Сайта, който се е регистрирал по реда на Раздел III, по-долу, за ползване на услугата по закупуване на услуги, предоставени от името на конкретни търговци.
г) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услуга, предмет на негово предложение, публикувано на Сайта.
д) „Услуга” – конкретна услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Търговец, която последния желае да промотира сред Ползвателите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия.
е) „Сделка” – публикувано в Сайта предложение на Търговец за закупуване от страна на Потребителите на Сайта на определени Услуги при специални цени и други специални условия.
ж) „Договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между Търговец и Потребител за закупуване на конкретно предлаганите от Търговеца Услуги. Всяко използване на „Договори за продажба” (а също и във всякакви други възможни словосъчетания и словоформи в този смисъл) ще е със синонимно значение на „Договори за продажба на Стоки/Услуги”.
з) „Ваучер” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и предплатена от него Услуга, при съблюдаване на приложимите за конкретния случай условия.
и) „Партньор” е всяко лице, с което www.happytravel2005.com се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на потребителите на сайта.

 

Услуги предоставяни посредством Сайта

 

 1. Посредством ползването на Сайта се предоставят както чисто информационни услуги, така и специални услуги за Потребителите на Сайта, свързани с осигуряване на възможност за закупуване на предлаганите от Търговците продукти, услуги и курсове при определени условия.
 2. Потребителите заплащат цената на закупените услуги, като за целта е необходимо да се регистрират по надлежния ред. Регистрацията е доброволна.
 3. Отношенията между Търговеца, от една страна, и Ползвателите и Потребителите на Сайта, от друга страна, се уреждат от настоящите Общи условия за ползване. Отношенията между Потребителите и Търговците, по повод сключването и изпълнението на Договорите за продажба между тях, се уреждат от условията на съответните Сделки, договори за предоставяне на туристическа услуга, настоящите Общи условия за ползване, Общите условия за пазаруване и разпоредбите на приложимото право.
 4. а) Всички Ползватели се задължават да: спазват приложимото национално и международно законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не нарушават правата на интелектуална собственост, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване.
  б) Всички Ползватели дължат обезщетение на Търговеца за всяко свое нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване. Ползвателите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване.
 1. Търговецът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответните Стоки/Услуги.
 2. Търговецът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Търговецът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 3. Търговецът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 1. Търговецът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта Ползвателите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Happytravel2005.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите услуги, Търговецът си запазва правото да съхрани данните на тези Потребители по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Търговеца лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.). Търговецът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените услуги, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

 

 1. Търговецът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия.
 2. Законът, приложим към отношенията между Ползвателите и Търговеца по повод използването на Сайта, е българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Търговеца посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни съдилища на Република България.
 3. Happytravel2005.com не носи отговорност в случай, че цитирани сайтове и препратки съдържат информация, която е неточна или невярна. Също така, не носи отговорност в случаите, когато линкове с информация от сайтовете е копирана или разпространена в уронващи или застрашаващи престижа други информационни пространства.
 4. Някои от услугите на платформата happytravel2005.com изискват задължителна регистрация.
 5. Happytravel2005.com не носи отговорност в случай, че продукт закупен от сайта не отговаря на очакванията Ви и/или не Ви удовлетворява. Също така, не носим отговорност в случаите, когато трета страна по договора не изпълнява коректно задълженията и отговорностите си към Вас.
 6. Happytravel2005.com не може да гарантира, че сайтовете ще работят при форсмажорни обстоятелства и не носи отговорност в случай, че възникне проблем при използването им, когато отговорността за това е на трети лица/компании.
 7. Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

 

Обща информация

 

Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на туристи и потребители на електронния магазин на сайта www.happytravel2005.com, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни.

„Хепи Травел 2005“ ООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

„Хепи Травел 2005“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
 • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Данни, които обработваме

Основните категории данни, които обработваме са:

 • Лична информация – собствено име, презиме и фамилия, дата на раждане, ЕГН, месторождение, номер на лична карта и задграничен паспорт, при нужда както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.

 

Цели на обработването и правни основания

 

Целта на обработването на лична информация е сключване на договор за предоставяне на туристическа услуга.

 

Източник на данните

Информацията, с която разполагаме ни се предоставя от лицата лично.

 На кого предоставяме Вашите лични данни?

Като правило ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук.

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение.

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ние ще унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне, личните Ви данни.

Вашите права като субект на данните

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Хепи Травел 2005“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „Хепи Травел 2005“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „Хепи Травел 2005“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „Хепи Травел 2005“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o  личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
o  когато сте оттеглил своето съгласие;
o  когато сте възразил срещу обработването,
o  когато обработването е незаконосъобразно;
o  когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
o  когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
o  при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o  за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
o  при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
o  по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
o  за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от „Хепи Травел 2005“ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация се осъществява с цел изпълнение на задължения по сключени договори.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Хепи Травел 2005“ ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „Хепи Травел 2005“ ООД.

 

Политика за защита на личните данни

 

 

„Хепи Травел 2005“ ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашия уебсайт в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

„Хепи Травел 2005“ ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

„Хепи Травел 2005“ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
– има изрично съгласие на клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и „Хепи Травел 2005“ ООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

 

Обработка на лични данни

 

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашия уебсайт. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор.

„Хепи Травел 2005“ ООД ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

 

Бюлетин

 

На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

Указания за използване на „бисквитки“/ cookies

Ние от „Хепи Травел 2005“ ООД правим всичко възможно, за да подсигурим високо качество на услугите за нашите клиенти и посетителите на нашия сайт. Точно заради това ние използваме бисквитки – това са малки текстови файлове, който се съхраняват на Вашите компютри или мобилни устройства. Те ни позволяват да предложим на потребителите на уеб сайта по-високо ниво на обслужване и по-пълноценно преживяване при използването му.

Важно е да отбележим – ние не използваме бисквитки, за да събираме лична информация за вас, заради това бисквитките, които използваме, не събират лична информация.

Следният уеб сайт ще Ви даде пълна информация за бисквитките: www.allaboutcookies.org.

След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.

След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.

Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.

Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

Информация за използваните от нас „бисквитки“/ cookies и техните функции ще намерите в указанията за „бисквитки“/ cookies

Указания за „бисквитки“/ cookies

Анализ на данни за потребление

За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.

Ако впоследствие не искате „Хепи Травел 2005“ ООД да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

Сигурност

„Хепи Травел 2005“ ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Право на информация

При поискване „Хепи Травел 2005“ ООД ще ви съобщи законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако сте регистриран като потребител, ви предлагаме също така възможност, да прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.